SINAV KONULARI
4. Sınıf Sınav Konuları

4. Sınıf: Toplam soru sayısı 60, sınav süresi 100 dakikadır. 

Matematik
 • Doğal Sayılar
 • Doğal Sayılarla Toplama İşlemi
 • Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi
 • Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi
 • Doğal Sayılarla Bölme İşlemi
İngilizce
 • Simple Present Questions
  Do you / Does she like (reading)?  When do you start (school)? 
 • Simple Past Questions
  What was in (the book)?  How did you find (the book)?
 • Must / Mustn't
  I must (wear a helmet). I mustn’t (swim here).
 • Direct & Indirect Objects
  Give me / him / her / us / them (the book), please.
 • Connectors
  but, and, because, so
 • Could/Couldn't
  I could / couldn’t (run 20 kilometres). Could you (swim for 10 hours)?
 • Past Continuous
  I was / We were (climbing a tree).
 • Past Continuous Questions
  What was she / were they doing? Was he / Were we (playing)? Yes, he was. / No, he wasn’t. Yes, we were. / No, we weren’t
 • "Town events" related vocabulary
  big wheel, rollercoaster, roundabout, mayor, dodgem cars, microphone, band, photographer, journalist
 • "Knights and queens" related vocabulary
  queen, knight, crown, helmet, necklace, bracelet, belt, shield, bow and arrow
 • "The countryside" related vocabulary
  mountain, forest, village, lake, island, field, river, path
 • "Emergencies" Related Vocabulary
  fire, flood, emergency services, police car, police officer, fire engine, firefighter, ambulance, paramedic
Fen Bilimleri
 • Yer Kabuğu ve Dünyamızın Hareketleri / Dünya ve Evren
 • Besinlerimiz / Canlılar ve Yaşam
 • Kuvvetin Etkileri / Fiziksel Olaylar


Türkçe
 •  5N1K
 •  Çıkarımda Bulunma
 •  Kelime Bilgisi
 •  Noktalama İşaretleri
 •  Ses Bilgisi
 •  Yazım Kuralları
Sosyal Bilgiler
 • Birey ve Toplum
 • Kültür ve Miras
 • İnsanlar, Yerler ve Çevreler
5. Sınıf Sınav Konuları

5. Sınıf: Toplam soru sayısı 60, sınav süresi 100 dakikadır.  

Matematik
 • Doğal sayılar
 • Doğal Sayılarla İşlemler
 • Kesirler
 • Kesirlerle İşlemler
İngilizce
 • Present Simple 
 • Present Continuous 
 • Present Simple vs. Present Continuous 
 • Simple Past of "to be"
 • Simple Past  
 • Likes / dislikes 
  (like/mind/love)
 • Food 
  Countables / Uncountables 
 • Regular / Irregular verbs 
 • Prepositions of Time and Place 
 • Comparative Adjectives 
 • Reading 
  Animal World
 • Reading 
  Animal World
Fen Bilimleri
 • Güneş, Dünya ve Ay
 • Canlıları Tanıyalım ve Sınıflandıralım
 • Kuvvetin Ölçülmesi ve Sürtünme Kuvveti
 • Madde ve Değişim
Türkçe
 • Sözcükte Anlam
 • Cümlede Anlam
 • Deyim - Atasözü - Özdeyiş
 • Parçada Anlam
 • Noktalama İşaretleri
 • Yazım Kuralları
 • Sözel Mantık Yorumlama
 • Görsel Okuma ve Grafik Yorumlama
Sosyal Bilgiler
 • Birey ve Toplum
 • Kültür ve Miras
 • İnsanlar, Yerler ve Çevreler
6. Sınıf Sınav Konuları

6. Sınıf: Toplam soru sayısı 60, sınav süresi 100 dakikadır.  

Matematik
 • Doğal Sayılarla İşlemler
 • Çarpanlar ve Katları 
 • Kümeler
 • Tam Sayılar
 • Kesirlerle İşlemler
İngilizce
 • Present Simple vs. Present Continuous 
 • Past Simple vs. Past Continuous 
 • Modals 
  (Should / Must / Have to) 
 • Present Perfect 
 • Gone and Been 
 • For / Since / Already / Yet / Just  
 • Present Perfect vs. Past Simple 
 • Expressions with "go"
 • Phrasal verbs with "up" 
 • Verb - noun collocations 
  (have a snack / catch a cold, etc.)
 • Reading 
  (Extreme Weather)
 • Reading 
  (Extreme Weather)
Fen Bilimleri
 • Güneş Sistemi ve Tutulmalar
 • Vücudumuzdaki Sistemler
 • Kuvvet ve Hareket
 • Maddenin Tanecikli Yapısı
 • Yoğunluk
Türkçe
 • Sözcükte Anlam
 • Cümlede Anlam
 • Parçada Anlam
 • Deyim - Atasözü - Özdeyiş
 • Noktalama İşaretleri
 • Sözel Mantık Yorumlama
 • Görrsel Okuma ve Grafik Yorumlama
Sosyal Bilgiler
 • Birey ve Toplum
 • Kültür ve Miras
 • İnsanlar, Yerler ve Çevreler
7. Sınıf Sınav Konuları

7. Sınıf: Toplam soru sayısı 60, sınav süresi 100 dakikadır.  

Matematik
 • Tam Sayılarla İşlemler
 • Rasyonel Sayılar
 • Rasyonel Sayılarla İşlemler
 • Cebirsel İfadeler
İngilizce
 • "Used to" and "Would" 
 • Past Perfect 
 •  Present Perfect Simple 
 • Present Perfect Simple vs. Present 
  Perfect Continuous 
 • "Be going to" and Present tenses 
  for the future
 • First Conditional 
 • First Conditional with 
  "if", "when" and "unless"
 • Second Conditional 
 • Cooking Verbs 
 • Personal Qualities 
 • Reading 
  Clothes 
 • Reading 
  Clothes 
Fen Bilimleri
 • Güneş Sistemi ve Ötesi
 • Hücre ve Bölünmeler
 • Kuvvet ve Enerji
 • Saf Maddeler
Türkçe
 • Sözcükte Anlam
 • Cümlede Anlam
 • Sözel Mantık Yorumlama
 • Parçada Anlam
 • Deyim - Atasözü - Özdeyiş
 • Eylem (Fiil)
 • Belirteç (Zarf)
 • Noktalama İşaretleri
Sosyal Bilgiler
 • Birey ve Toplum
 • Kültür ve Miras
 • İnsanlar, Yerler ve Çevreler
  (Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme)
8. Sınıf Sınav Konuları

8. Sınıf: Toplam soru sayısı 75, sınav süresi 120 dakikadır.  

Matematik
 • Çarpanlar ve Katlar
 • Üslü İfadeler
 • Kareköklü İfadeler
 • Veri Analiz
 • Basit Olayların Olma Olasılığı
İngilizce
 • Unit 1 - Friendship: vocabulary 
 • Unit 1 - Friendship: 
  accepting and refusing invitations
 • Unit 1 - Friendship: 
  "be going to" vs. present continuous  with a future meaning
 • Unit 2 - Teen Life: vocabulary 
 • Unit 2 - Teen Life: 
  the Simple Present Tense  and adverbs of Frequency 
 • Unit 2 - Teen Life: Prefer  
 • Unit 3 - In the Kitchen: vocabulary 
 • Unit 3 - In the Kitchen: 
  describing a process  
 • Unit 3 - In the Kitchen: 
  using linking words 
 • Unit 4 - On the Phone: vocabulary 
 • Unit 4 - On the Phone: 
  making and answering a phone call 
 • Unit 4 - On the Phone: 
  "will" vs. "be going to"  
 • Unit 5 - The Internet: vocabulary 
 • Unit 5 - The Internet: must / mustn't 
 • Unit 5 - The Internet: 
  connecting the sentences 
Fen Bilimleri
 • Mevsimler ve İklim
 • DNA ve Genetik Kod
 • Basınç
 • Madde ve Endüstri
Türkçe
 • Parçada Anlam
 • Cümlede Anlam
 • Sözel Mantık Yorumlama
 • Sözcükte Anlam
 • Deyim - Atasözü - Özdeyiş
 • Noktalama İşaretleri
 • Eylemsi
 • Cümlenin Ögeler
 • Yazım Kuralları
Sosyal Bilgiler
 • Bir Kahraman Doğuyor
 • Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar
 • Milli Bir Destan:Ya İstiklal Ya Ölüm
  (Doğu ve Güney Cepheleri) (Batı Cephesi - I. ve II.İnönü Savaşları)
9. Sınıf Sınav Konuları

9. Sınıf: Toplam soru sayısı 80, sınav süresi 120 dakikadır.  

Matematik
 • Mantık
 • Kümeler
 • Sayı Kümeleri
 • Bölünebilme kuralları
 • Birinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler
 • Birinci Dereceden Mutlak Değer ve Eşitsizliği
 • Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi ve Eşitsizlikler
 • Üslü ve Köklü Sayılar
 • Oran ve Orantı
Türk Dili ve Edebiyatı
 • Edebiyat Nedir
 • Edebiyatın Bilimle ve Güzel Sanatlarla İlişkisi
 • Metinlerin Sınıflandırılması
 • Ses ve Telaffuz
 • İnsan - İletişim ve Dil
 • Hikaye (Öykü)
 • Noktalama İşaretleri
 • Yazım Kuralları
 • İsimler (Adlar)
 • Şiir
 • Şiirin Temel Kavramları
 • Edebi Sanatlar
 • Şiir Türleri
 • Sıfatlar (Ön Adlar)
Fizik
 • Fizik Bilimine Giriş
 • Madde Ve Özellikleri
 • Kuvvet Ve Hareket
Kimya
 • Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları
 • Kimyanın Sembolik Dili
 • Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Atomun Yapısı
 • Periyodik Sistem
Biyoloji
 • Yaşam Bilimi Biyoloji
Tarih
 • Tarih ve Zaman
 • İnsanlığın İlk Dönemleri
 • Orta Çağ'da Dünya
Coğrafya
 • Coğrafya,Doğa ve İnsan Etkileşimi
 • Coğrafi Konum
 • Dünya'nın Şekli ve Hareketleri
 • Harita Bilgisi
 • Atmosfer ve Sıcaklık
10. Sınıf Sınav Konuları

10. Sınıf: Toplam soru sayısı 80, sınav süresi 120 dakikadır. 

Matematik
 • Mantık
 • Kümeler
 • Sayı Kümeleri
 • Birinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler
 • Birinci Dereceden Mutlak Değer ve Eşitsizliği
 • Üslü ve Köklü Sayılar
 • Problemler
 • Üçgenler
 • Veri
 • Sıralama
 • Seçme
 • Binom Açılımı
 • Olasılık 
 • Fonksiyonlar
 • Polinomlar
Türk Dili ve Edebiyatı
 • İsimler (Adlar)
 • Şiir
 • Sıfatlar (Ön Adlar)
 • Dede Korkut Hikayeleri
 • Halk Hikayesi
 • Mesnevi
 • Tanzimat Edebiyatı ve Milli Edebiyat Dönemi Hikayesi
 • İmla ve Noktalama Kuralları
 • Fiilimsi (Eylemsi)
 • İslamiyetin Kabulümden Önceki Türk Şiiri
 • Geçiş Dönemi Ürünleri
 • Halk ve Divan Edebiyatı Şiiri
 • İsim Tamlamaları
Fizik
 • Elektrik Akımı
 • Basınç ve Kaldırma Kuvveti
 • Fizik Bilimine Giriş
 • Isı - Sıcaklık
 • İş - Güç - Enerji
Kimya
 • Kimya Bilimi
 • Atom ve Periyodik Sistem
 • Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
 • Maddenin Halleri
 • Kimyanın Temel Kanunları
 • Mol Kavramı
 • Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler
 • Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar
Biyoloji
 • Yaşam Bilimi Biyoloji
 • Hücre
 • Canlılar Dünyası
 • Hücre Bölünmeleri
 • Kalıtımın Genel İlkeleri
Tarih
 • Tarih ve Zaman
 • İnsanlığın İlk Dönemleri
 • Orta Çağ'da Dünya
 • İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası
 • İslam Medeniyetinin Doğuşu
 • Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri
 • Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
 • Beylikten Devlet Osmanlı Siyaseti (1302-1453)
 • Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler
Coğrafya
 • Türkiye'nin Coğrafi Konumu
 • Harita Bilgisi
 • Yer'in Yapısı ve İç Kuvvetler
 • Türkiye'nin Yer Şekilleri
 • Toprak, Su ve Bitki Varlığı
Felsefe
 • Felsefenin Anlamı
 • Felsefenin Özellikleri 
 • Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 
 • Felsefi Bir Görüşü Sorgulama
 • Varlık Felsefesine İlişkin Yaklaşımlar 
 • Bilgi Felsefesine İlişkin Yaklaşımlar 
11. Sınıf (MF) Sınav Konuları

 11. Sınıf: Toplam soru sayısı 90, sınav süresi 120 dakikadır.

Matematik
 • Kümeler
 • Gerçek Sayılar
 • Birinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler
 • Birinci Dereceden Mutlak Değer ve Eşitsizliği
 • Üslü ve Köklü Sayılar
 • Problemler
 • Üçgenler
 • Sıralama ve Seçme
 • Olasılık
 • Veri
 • Dörtgenler ve Çokgenler
 • İkinci Dereceden Denklemler
 • Polinomlar
 • Çarpanlara Ayırma ve Sadeleştirme
 • Katı Cisim
 • Trigonometri
 • Analitik Geometri
 • Fonksiyonlar ve Uygulamaları
Fizik
 • Vektörler
 • Hareket - Bağıl Hareket
 • Atışlar
 • Newton'un Hareket Yasaları
 • Enerji
 • Elektrostatik
 • Basınç ve Kaldırma Kuvveti
 • Elektrik ve Manyetizma
 • Dalgalar ve Optik
 • Optik
Kimya
 • Atom ve Periyodik Sistem
 • Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
 • Karışımlar
 • Asitler, Bazlar ve Tuzlar
 • Atomun Kuantum Modeli
 • Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri
 • Yükseltgenme Basamakları
 • Gaz Yasaları
Biyoloji
 • Yaşam Bilimi Biyoloji
 • Hücre
 • Canlılar Dünyası
 • Hücre Bölünmeleri
 • Kalıtımın Genel İlkeleri
 • Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları
 • Sinirler, Hormonlar ve Homeostazi
 • Destek ve Hareket Sistemi
 • Sindirim Sistemi
11. Sınıf (TM) Sınav Konuları

11. Sınıf: Toplam soru sayısı 90, sınav süresi 120 dakikadır.

Matematik
 • Kümeler
 • Gerçek Sayılar
 • Birinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler
 • Birinci Dereceden Mutlak Değer ve Eşitsizliği
 • Üslü ve Köklü Sayılar
 • Problemler
 • Üçgenler
 • Sıralama ve Seçme
 • Olasılık
 • Veri
 • Dörtgenler ve Çokgenler
 • İkinci Dereceden Denklemler
 • Polinomlar
 • Çarpanlara Ayırma ve Sadeleştirme
 • Çember ve Daire
 • Katı Cisim
 • Trigonometri
 • Analitik Geometri
 • Fonksiyonlarda Uygulamalar


  Türk Dili ve Edebiyatı
  • Edebiyat Nedir
  • Edebiyatın Bilimle  ve Güzel Sanatlarla İlişkisi
  • Metinlerin Sınıflandırılması
  • Ses Bilgisi -Yazım Kuralları-Noktalama İşaretleri
  • Hikaye (Öykü)
  • Sözcük Türleri
  • Eylem (Fiil) - Fiilimsi (Eylemsi)
  • Cümlenin Ögeleri
  • Şiir
  • İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı
  • İslamiyet Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı
  • Batı Edebiyatı ve Edebi Akımlar
  • Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı


   Tarih
   • Tarih ve Zaman
   • İnsanlığın İlk Dönemleri
   • Orta Çağ'da Dünya
   • İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası
   • İslam Medeniyetinin Doğuşu
   • Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri
   • Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
   • Beylikten Devlet Osmanlı Siyaseti (1302-1453)
   • Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler
   • Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti
   • Dünya Gücü Osmanlı Devleti (1453-1595)
   • Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı
   • Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
   • Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774)
   • Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı
   • Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)
   Coğrafya
   • Harita Bilgisi
   • İklim Tipleri
   • Toprak Tipleri
   • Ekosistem ve Biyoçeşitlilik
   • Nüfus Politikaları
   • Kentler ve Kırsal Yerleşmeler
   • Doğal Kaynaklar
   • Türkiye Ekonomisini Etkileyen Koşullar
   11. Sınıf (TS) Sınav Konuları
   11. Sınıf: Toplam soru sayısı 90, sınav süresi 120 dakikadır.
   Matematik
   • Kümeler
   • Gerçek Sayılar
   • Birinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler
   • Birinci Dereceden Mutlak Değer ve Eşitsizliği
   • Üslü ve Köklü Sayılar
   • Problemler
   • Üçgenler
   • Sıralama ve Seçme
   • Olasılık
   • Veri
   • Fonksiyonlar
   • Dörtgenler ve Çokgenler
   • İkinci Dereceden Denklemler
   • Polinomlar
   • Çarpanlara Ayırma ve Sadeleştirme
   • Katı Cisim


   Türk Dili ve Edebiyatı
   • Edebiyat Nedir
   • Edebiyatın Bilimle  ve Güzel Sanatlarla İlişkisi
   • Metinlerin Sınıflandırılması
   • Ses Bilgisi -Yazım Kuralları-Noktalama İşaretleri
   • Hikaye(Öykü)
   • Sözcük Türleri
   • Eylem (Fiil)-Fiilimsi (Eylemsi)
   • Cümlenin Ögeleri
   • Şiir
   • Roman
   • İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı
   • İslamiyet Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı
   • Batı Edebiyatı ve Edebi Akımlar
   • Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı


    Tarih
    • Tarih ve Zaman
    • İnsanlığın İlk Dönemleri
    • Orta Çağ'da Dünya
    • İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası
    • İslam Medeniyetinin Doğuşu
    • Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri
    • Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
    • Beylikten Devlet Osmanlı Siyaseti (1302-1453)
    • Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler
    • Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti
    • Dünya Gücü Osmanlı Devleti (1453-1595)
    • Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı
    • Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
    • Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774)
    • Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı
    • Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)
    Coğrafya
    • Harita Bilgisi
    • İklim Tipleri
    • Toprak Tipleri
    • Ekosistem ve Biyoçeşitlilik
    • Nüfus Politikaları
    • Kentler ve Kırsal Yerleşmeler
    • Doğal Kaynaklar
    • Türkiye Ekonomisini Etkileyen Koşullar
    Felsefe
    • Sofistlerin Bilgi Anlayışı 
    • Platon ve Aristoteles'in Varlık, Bilgi ve Değer Anlayışı 
    • Piaget'nin Bilişsel Gelişim Kuramı 
    • Algıyı Etkileyen Faktörler 
    • Sosyolojinin Konusu 
    • Sosyolojinin Araştırma Yöntem ve Teknikleri 
    • Nelik-Gerçeklik-Kimlik 
    • Kavramlar Arası İlişkiler
    • Tanım 
    TEBRİKLER!
    Uğur Kabul Sınavı kaydınız başarıyla alınmıştır.
    Formunuzu yazdırabilir veya bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz.
    UYARI
    Girmiş olduğunuz T.C. Kimlik numarası ile daha önce kayıt oluşturulmuştur!
    HATA
    Lütfen daha sonra tekrar deneyin
    HATA